sunnuntai, elokuu 25, 2019
Etusivu > Artikkelit > Vuohijärven pitoisuudet vakiintuneet alhaiselle tasolle – suositukset ennallaan
Artikkelit

Vuohijärven pitoisuudet vakiintuneet alhaiselle tasolle – suositukset ennallaan

Vesinäytteiden ottoa on jatkettu viikolla 22 Kinnin onnettomuusalueen ja Sarkaveden välisistä ojista, puroista ja lammista, kaivoista sekä Sarkavedestä ja Vuohijärvestä. Valmistuneiden analyysitulosten perusteella Sarkavedessä MTBE-pitoisuudet ovat erittäin pieniä. MTBE:n haju- ja makukynnyksenä pidetään yleisesti 0,01 mg/l pitoisuutta. Kaikki nyt mitatut Sarkaveden tulokset ovat vain muutamia prosentteja tästä, eli hyvin alhaisia.

Vuohijärven pohjoisosassa ja eteläosissa pitoisuudet ovat edellisen viikon tasolla. Järven pintakerroksen MTBE-pitoisuudet eivät ylitä haju- ja makukynnystä. Vuohijärven pohjoisosan syvänteissä Torviselällä ja Hillosenselällä pitoisuudet ovat tasolla 0,01 – 0,02 mg/l eli hieman haju- ja makukynnystä suurempia. Järvien vesi on kesällä lämpötilakerrostunutta, joten on epätodennäköistä, että syvänteistä nousisi MTBE:tä pintakerroksiin.

Mitään vettä ei tulisi käyttää talous-, pesu- tai löylyvetenä, jos haju- tai makuhaittaa esiintyy. Myöskään kaloja ei pidä syödä, jos niissä on poikkeuksellinen haju.

Vuohijärven ranta-alueiden kaivojen tutkimukset aloitetaan aikaisintaan, kun Sarkaveden kaivojen tilanne on kunnossa. Jos kaivovedessä on vieras haju tai maku, voi havainnosta ilmoittaa Rambolliin sähköpostitse (iiro.kiukas@ramboll.fi) tai tekstiviestillä (044 518 2898).

Seuraavan kerran näytteitä otetaan ensi maanantaina 3.6.2018 ja tuloksista tiedotetaan viikolla 23. Näytteenottopisteiden sijainnit ja valmistuneet tutkimustulokset on esitetty VR Groupin verkkosivuilla (http://www.vrgroup.fi/kinni) löytyvällä kartalla. Karttaa päivitetään, kun uusia tuloksia saadaan.

Vedenkäyttösuositukset pysyneet samoina

Vedenkäyttöä talous-, pesu- tai löylyvetenä ei suositella seuraavilla alueilla:

  • Pajulampi
  • Sarkaveden itäranta (noin kilometrin matkalla Pajulammen purkuojien läheisyydessä)
  • Vuohijärvi Voikosken ja Kinansaaren välisellä alueella eikä Kinansaaren itäpuolella Penttiniemeen asti (yli kahden metrin syvyydestä)

Vuohijärven pintavettä (syvyys 0-2 m) voi käyttää pesu- ja löylyvetenä, mutta käyttöä talousvetenä ei edelleenkään suositella. Kartta vedenkäyttösuosituksista löytyy VR Groupin verkkosivuilta (http://www.vrgroup.fi/kinni).

Sarkaveden ja Vuohijärven kaloja voi syödä. Tällä hetkellä todetut MTBE-pitoisuudet eivät aiheuta terveyshaittoja.

Jos kaivotuloksista ei ole ilmoitettu, suositellaan että rantojen välittömässä läheisyydessä olevien kaivojen vettä ei käytetään talous-, pesu- tai löylyvetenä seuraavilla alueilla:

  • Pajulampi
  • Sarkavesi Pajulammen korkeudelta Voikoskelle (=Sarkaveden eteläosa)
  • Vuohijärvi Voikosken ja Kinansaaren välisellä alueella sekä Kinansaaren itäpuolella Penttiniemeen asti

Suosituksella halutaan osaltaan estää myös MTBE:n pääsyä rantaimeytymisen kautta kaivoon, jotta pienetkään pitoisuudet järvivesissä eivät päätyisi kaivoveteen.

Talousveden jakelu ennallaan

Talousvettä voi hakea seuraavista paikoista mainittuina kellonaikoina:

  1. Pajulampi: Mouhuntie 647, päivittäin klo 16-18
  2. Kuvala: Kuvalanranta 5, klo 18-19, viikonloppu 11-12
  3. Voikoski: Virrasalmentie 1988, klo 17-19, viikonloppuisin 14-16
  4. Orilampi: Voikoskentie 198 (Kouvola), päivittäin klo 8-16

Lisätietoja:

VR:

Paperilehden ja näköislehden tilaajille verkkolehti -50% kuponkikoodilla "tilaaja2019". Piilota tämä ilmoitus