torstai, maaliskuu 21, 2019
Etusivu > Artikkelit > Kinnin onnettomuus: Kaivovesien käyttöön lievennyksiä, Vuohijärven alueella näytteenotot jatkuvat
Artikkelit

Kinnin onnettomuus: Kaivovesien käyttöön lievennyksiä, Vuohijärven alueella näytteenotot jatkuvat

Kaivojen vesien tutkimukset ovat edenneet Sarkavedeltä Vuohijärven pohjoisosaan Torviniemelle saakka. Lukuun ottamatta Pajulammen ja sen purkuojien lähialuetta, on kaikkien tutkittujen rantakaivojen MTBE pitoisuudet selvästi alle 0,0075 mg/l. Tämä on pitoisuus, joka Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan ei aiheuta terveysriskiä. MTBE ei nyt rajoita kaivovesien käyttöä talousvetenä.

Vuohijärven alueella kaivovesien näytteenotto on kesken. Viime viikolla kaivonäytteitä on otettu Vuohijärven Kinansaaresta ja sen läheisyydestä. Tutkimustuloksista ilmoitetaan suoraan kaivojen haltijoille.

Pajulammen ja sen purkuojien lähialueen kaivojen MTBE-pitoisuudet ovat vielä koholla, eikä niiden vettä suositella käytettävän talousvetenä.

Viikolla 25 otetuissa näytteissä Sarkaveden ja Vuohijärven MTBE-pitoisuudet ovat hyvin alhaisia, selvästi alle 0,0075 mg/l. Vuohijärven syvänteissä pitoisuudet ovat tasolla 0,01 mg/l. Järvien pitoisuuksissa ei ole tapahtunut oleellista muutosta. Sen sijaan onnettomuusalueen lähilampien pitoisuudet ovat hieman kohonneet sateiden aiheuttamasta maaperän huuhtoutumisesta johtuen. Patoaltaassa ja sen yläpuolella on edelleen runsaasti MTBE:tä, mutta pitoisuudet siellä ovat jatkuvasti alentuneet puhdistustoimenpiteiden johdosta.

Vesinäytteiden ottoa on jatkettu viikolla 26 Kinnin onnettomuusalueen ja Sarkaveden välisistä ojista, puroista ja lammista sekä Sarkavedestä ja Vuohijärvestä. Näytteenottopisteiden sijainnit ja valmistuneet tutkimustulokset on esitetty VR Groupin verkkosivuilla (http://www.vrgroup.fi/kinni) löytyvällä kartalla. Karttaa päivitetään, kun uusia tuloksia saadaan.

Sarkaveden ja Vuohijärven kaloja voi syödä. Tällä hetkellä todetut MTBE-pitoisuudet eivät aiheuta terveyshaittoja.

Mitään vettä ei tulisi käyttää talous-, pesu- tai löylyvetenä, jos haju- tai makuhaittaa esiintyy. Myöskään kaloja ei pidä syödä, jos niissä on poikkeuksellinen haju.

Ennuste

Suomen Ympäristökeskus (Syke) on mallintanut MTBE:n leviämistä järvissä. Ennusteiden perusteella sekä Sarkaveden että Vuohijärven vesi palautuisi käyttökelpoiseksi kesän aikana. Todelliseen pitoisuuskehitykseen vaikuttaa keskeisesti sääolosuhteet, erityisesti sateiden määrä. Lisäksi järvien ja lampien pintakerroksissa MTBE:n määrä vähenee sen haihtuessa ja hajotessa auringonvalon vaikutuksesta.

VR Groupin verkkosivut: http://www.vrgroup.fi/kinni

VR:n palvelunumero 0203 32030 (ma-pe 8-18, la-su + juhlapyhät 10-14)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *