torstai, maaliskuu 21, 2019
Etusivu > Artikkelit > Kukkomäentien, Kallioistenniementien ja Siikakoskentien kunnossapitoon tulossa muutoksia ensi vuonna
Artikkelit

Kukkomäentien, Kallioistenniementien ja Siikakoskentien kunnossapitoon tulossa muutoksia ensi vuonna

Vuoden alusta voimaan tuleva yksityistielain kokonaisuudistus muuttaa kunnan kustannuksella suoritettavan kunnossapidon edellytyksiä. Kouvolassa muutoksen yhteydessä esitetään huomioitavaksi myös kaupungin talouden sopeuttamistoimet.

Jaalan osalta esitetään että kunnossapito kaupungin toimesta jatkuu Kukkomäentien alkuosalla 150 m.
Yksityistiet, joiden kunnossapito kaupungin toimesta lakkaa Jaalassa: Siikakoskentie 1,5 km, Kukkomäentien loppuosa 880 m, Kallioistenniementie 1,920 km.

Tekninen lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 30.10. Teknisen johtajan päätösehdotus on, että asia laitetaan uudelleen nähtäville. Nähtävilläoloaikana asianosaiset saavat sanoa mielipiteensä asiasta.
Yksityistielain muutoksista ja yksityistieavustuksista Kouvolassa on suunniteltu järjestettäväksi infotilaisuus 23.1.2019 klo 17.00 alkaen. Tilaisuus pidetään kaupungintalon juhlasalissa ja lämpiössä (osoite Torikatu 10).

Kouvolassa on yhteensä noin 2 000 km yksityisteitä. Kaupunki on pitänyt niistä noin 40 km kustannuksellaan kunnossa. Nyt esitetään, että kunnossapidettävien teiden määrä vähenee tästä.
Tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa syksyn aikana useampaan otteeseen. Ehdotus on ollut kertaalleen nähtävillä syys-lokakuun vaihteessa.

Jatkossa kaupunki pitäisi kustannuksellaan kunnossa vain yksityisteitä, joilla on maankäytöllistä merkitystä ja jotka tullaan asemakaavoittamaan kaduiksi lähivuosina. Lisäksi lautakunnan käsittelyssä on ehdotus, että vaatimusta täydennetään koskemaan vain teitä, joita kaupunki on tähänkin mennessä pitänyt kunnossa. Täsmennyksen taustalla on kaupunginhallituksen vaatimukset säästötoimenpiteistä vuodesta 2019 alkaen.

Valtion kanssa tehtyjen sopimusten kautta kaupungille tulleet tieosuudet pidettäisiin jatkossa edelleen kunnossa kaupungin toimesta.

Teknisen lautakunnan käsittelyssä on ollut myös ehdotus, että kaupunki luopuisi myös katuvalaistuksista niillä yksityisteillä, joita se ei pidä enää kustannuksellaan kunnossa. Tulevaan lautakunnan kokoukseen tuodaan täsmennysesityksenä, että kaupunki voisi siirtää valaistuksen tiekunnalle, jos tiekunta niin haluaa.

Aiempi esitys oli, että muutos kunnossapidossa tapahtuisi 1.1.2019 alkaen. Nyt lautakunnalle esitetään, että muutos tapahtuisi vasta 1.5.2019 alkaen. On pidetty kohtuuttomana, että yksityistie joutuisi etsimään kunnossapitäjän keskelle talvea ja näin lyhyellä varoitusajalla. Sama muutos päivämäärässä koskee myös katuvalaistuksen siirtoa.

Muutokset kunnossapidollisen avustuksen linjauksissa johtuvat siitä, että uuteen yksityistielakiin on tullut edellytyksiä kunnan jakamille avustuksille. 1.1.2019 voimaan tulevan yksityistielain mukaan (84 §) kunta ”päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset.”

Kouvolan kaupunki avustaa yksityisteitä myös rahallisesti maaseutulautakunnan myöntämillä avustuksilla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *