perjantai, huhtikuu 26, 2019
Etusivu > Artikkelit > Miten haluat osallistua ja vaikuttaa tulevassa maakunnassa? – Vastaa kyselyyn
Artikkelit

Miten haluat osallistua ja vaikuttaa tulevassa maakunnassa? – Vastaa kyselyyn

Osallisuuteen ja demokratiaan liittyvät tehtävät huomioidaan tulevassa maakuntaorganisaatiossa entistä laajemmin. Toiminta on lakisääteistä ja sitä määrittävät useat lait. Asukkaiden osallistamisella on useita näkökulmia. Käynnissä olevalla osallisuuskyselyllä selvitetään, miten maakunnan asukkaat haluavat osallistua ja vaikuttaa Kymenlaaksossa. Kyselyyn voi vastata osoitteessa https://my.surveypal.com/Kymenlaakson-osallisuuskysely tai paperilomakkeella Kymenlaakson kirjastoissa. Vastausaikaa on vuoden 2018 loppuun.

Yksilöllisessä näkökulmassa korostuu henkilökohtainen kokemus. Toiminnalla on laajoja vaikutuksia itsetuntoon ja oman elämän hallinnan tunteeseen. Osallisuus voi toimia myös terapeuttisena ja voimaannuttavana toimintana. Yhteiskunnallisessa näkökulmassa osallisuus lisää integraatiota, ehkäisee syrjäytymistä ja syrjintää. Palvelujärjestelmän näkökulmasta tuotetaan parempia ja asiakkaiden tarpeita ja toiveita vastaavia palveluja. Maakunnan imagollisessa näkökulmassa osallisuus lisää asukkaiden viihtymistä ja se houkuttelee uusia asukkaita ja yrityksiä.

Osallisuudella on erilaisia määritelmiä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määrittelee osallisuuden seuraavasti: Osallisuus on sitä, että ihminen kokee olevansa merkityksellinen osa kokonaisuutta. Hän tulee kuulluksi itsenään ja vaikuttaa elämänsä kulkuun ja yhteisiin asioihin. Osallisuus edellyttää yhteyttä omiin ja yhteisiin voimavaroihin, joita ovat: luottamus ja keskinäinen kunnioitus, toimeentulo, palvelut, tieto, taito, toiminta ja yhteiset merkitykset.”

Kymenlaakson maakunnan poliittiseen päätöksentekojärjestelmään (luonnos) on tulossa neljä lakisääteistä vaikuttamistoimielintä: nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja ruotsinkielinen vaikuttamistoimielin. Järjestöjen rooli niin palvelujen tuottajana kuin osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääjänä nähdään merkitykselliseksi. Tästä syystä organisaatioon on tulossa myös vapaaehtoinen Järjestö-foorumi. Vaikuttamistoimielinten roolina on vaikuttaa oman toimialueensa asioissa (lausunnot, kannanotot, aloitteet, kuulemiset) sekä toimia kuntien ja maakunnan välissä yhteistyössä.

Osallisuuden viitekehys on erilainen maakuntahallinnon järjestäjän ja tuottajan näkökulmasta. Järjestäjän toiminnassa osallisuus tulee esille päätöksenteossa ja tuottajan toiminnassa palvelujen kehittämisessä. Asukkaat, järjestöt, yritykset ja henkilöstö ovat toiminnan keskiössä. Maakunnan toimintaa ohjaa maakuntastrategia, palvelustrategia, palvelulupaus ja osallisuusohjelma.

Maakuntavalmistelua varten on nimitetty asukas- ja demokratiavalmistelutyöryhmä. Ryhmä koostuu Kymenlaakson järjestöjen edustajista kattaen poliittiset puolueet, vanhus- ja vammaisjärjestöt, liikuntajärjestöt ja nuorisovaltuustot. Lisäksi ryhmässä on mukana muita valmistelun kannalta keskeisiä henkilöitä. Osallisuusohjelman laatiminen on asukas- ja demokratiavalmisteluryhmän tärkeä tehtävä. Ohjelmassa määritellään, kuinka maakuntahallinnon tulee huomioida osallisuus hallinnossa ja palvelutuotannossa. Osallisuusohjelma liitetään osaksi tulevaa maakuntastrategiaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *