sunnuntai, elokuu 25, 2019
Etusivu > Artikkelit > Kallioistenniemen venesatamakaava nähtäville – naapureilta vastustavaa palautetta
Artikkelit

Kallioistenniemen venesatamakaava nähtäville – naapureilta vastustavaa palautetta

Jaalan kirkonkylän eteläpuolella sijaitsevan entisen Sahaniemen eli nykyisen Kallioistenniemen itäosassa sijaitsevan venesataman sekä siihen liittyvät Kallioistentien ja lähivirkistysalueen asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus tulee nähtäville 6.2.-11.3.2019 Tekniikka- ja ympäristötalossa Kuusankoskella.

Valmisteluvaiheen kuulemisessa on kaavoittajalle toimitettu kuusi naapuruston palautetta. Niissä on kiinnitetty huomiota mm. ympäristökysymyksiin (pelko sahatoiminnan aikaisten ympäristömyrkkyjen leviämisestä järven pohjassa aallonmurtajan muutostöiden aikana), jätehuoltoon, parkkipaikkoihin, Kallioistenniemen tien kunnossapitoon lisääntyvän liikenteen johdosta sekä ”oman rauhan” katoamiseen asuinalueelta.

Palautteessa on esitetty toive, että olemassa olevan Kallioistenniemen venesatama-alueen venepaikkojen lisäämisen sijasta tulisi rakentaa uusi venesatama lännessä sijaitsevalle Jaalanlahdelle, joka olisi lähempänä Jaalan kirkonkylän palveluja ja jossa ei ole vakituista asutusta. Kaavoittaja toteaa, että esitetty Jaalanlahti eli Kirkkolahti on vesistöltään matala ja sijoittuu kokonaisuudessaan Natura 2000 -alueelle. Kouvolan kaupunki ei omista alueelta maa- tai vesialuetta eikä kyseiselle alueelle ole rakennettu satamatoimintojen tarvitsemaa infrastruktuuria. Venesatama-alueen sijoittaminen Jaalanlahdelle eli Kirkkolahdelle ei tällä hetkellä ole mahdollista. Jaalan Kallioistenniemen venesataman laiturille ja muille satamarakenteille on Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) 6.10.2010 myöntämä vesilain mukainen lupa.

Kaava-aineisto on ladattavissa kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.kouvola.fi/kallioistentie

Kaavahankkeen aikana annetut lausunnot, palautteet ja niiden vastineet sekä niiden vaikutukset kaavaratkaisuun ovat luettavissa kaavaselostuksen sivuilta 14-28.

Kaavaa koskevat mahdolliset muistutukset on jätettävä kirjallisesti viimeistään 11.3.2019 kello 15 mennessä.

One thought on “Kallioistenniemen venesatamakaava nähtäville – naapureilta vastustavaa palautetta

Comments are closed.

Paperilehden ja näköislehden tilaajille verkkolehti -50% kuponkikoodilla "tilaaja2019". Piilota tämä ilmoitus