fbpx
Etusivu > Artikkelit > Ranta-asumista edistetään Kouvolassa kaavoituksella
Artikkelit

Ranta-asumista edistetään Kouvolassa kaavoituksella

Kaksivuotisessa hankkeella halutaan lisätä pysyvää ranta-asumista kylien, pääliikenneväylien sekä olemassa olevien palveluiden läheisyydessä. Näin tuetaan myös Kouvolan kylien ja taajamien elinvoimaa.

Kouvolassa halutaan antaa entistä useammille mahdollisuus ympärivuotiseen ranta-asumiseen. Kaupungin asumisen ja ympäristön toimialalla on tämän vuoksi meneillään kaksivuotinen hanke, joka mahdollistaa vanhojen rantayleiskaavojen päivittämisen samanaikaisesti, kun osalle ranta-alueista vasta kaavoitetaan ensimmäistä kaavaa.
- Suunnittelussa olevilla kaava-alueilla mahdollistetaan merkittävä määrä lisää pysyvää ranta-asumista. Kaavoitusta tarkastellaan siten, että se sallii mahdollisimman laajasti nykyisten loma-asuntojen ottamisen pysyvään asumiskäyttöön, tekninen johtaja Hannu Tylli sanoo.
Hän korostaa, että pysyvän asumisen alueet määräytyvät kaupunginhallituksen linjaamien periaatteiden mukaan, ja sijoittuvat kyliin, pääliikenneväylien sekä olemassa olevien palveluiden läheisyyteen.
- Kaavapäivityksillä tuetaan Kouvolan kylien ja taajamien elinvoimaa mahdollistamalla pysyvä ranta-asuminen palveluiden läheisyydessä.

Näköpiirissä on, että ranta-asumiseen ympärivuotisesti käytettävissä olevien rakennuspaikkojen määrä kasvaa kaavoituksen seurauksena Kouvolassa huomattavasti, eli nykyisestä noin 1000 rakennuspaikasta ainakin 1800 rakennuspaikkaan.
- Tämä on valtakunnankin tasolla Kouvolalta erittäin suuri toimenpide, ja Kouvola mahdollistaa näiden toimenpiteiden myötä ranta-asumista moninkertaisella volyymilla keskivertokuntiin nähden, Tylli sanoo.

Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka toivoo ranta-asumisesta kiinnostuneiden tutustuvan Kouvolan mahdollisuuksiin.
- Kouvolaan on helppo tulla, ja meillä ovat tarjolla kaikki hyvän elämän edellytykset kauniista luonnosta ja hyvistä harrastuksista toimiviin peruspalveluihin, edullista asumiskustannuksia unohtamatta.

Ranta-asumisen edistämisestä tiedotetaan lisää lähiviikkoina.

Ranta-asumisesta lisää myös kaupungin infosivulla:

https://www.kouvola.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/ranta-asuminen/