fbpx
Etusivu > Artikkelit > Mökkiläiset aktivoidaan vieraspetopyyntiin Jaalassa 30.8. alkaen
Artikkelit

Mökkiläiset aktivoidaan vieraspetopyyntiin Jaalassa 30.8. alkaen

Metsästäjäliitto aloittaa maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella noin kaksivuotisen Mökkiläiset vieraspetopyyntiin -hankkeen, jossa tarkoituksena on aktivoida mökkiläisiä pyytämään pienpetoja joko itse tai pyytämään apua alueen metsästäjiltä. Jaalassa aloitetaan Jaalan Metsästysseuran majalla maanantaina 30.8. klo 17, jolloin yli 50 pyyntivälinettä jaetaan metsästäjille käyttöön eri alueille.

Haitallisiksi vieraspedoiksi luokitellut supikoira ja minkki uhkaavat Suomen luonnon monimuotoisuutta. Hankkeen tavoitteena on saada mökkiläiset ymmärtämään vieraspetojen haitallinen vaikutus alkuperäiselle kotimaiselle linnustolle ja näkemään oma tärkeä roolinsa vieraspetokantojen kurissa pitämisessä sekä erityisesti vesilintukantojen parantamisessa.

- Ymmärrys ja tieto on tärkeää, jotta pienpetoja saadaan vähennettyä. Minkin ja supikoiran pyynti ei edellytä metsästäjätutkintoa. Metsästyslainsäädäntö muuttui ja vieraslajilaki sekä -asetus säädettiin vuonna 2019 niin, että minkin ja supikoiran pyynti ei enää edellytä suoritettua metsästäjätutkintoa eikä maksettua riistanhoitomaksua. Pyyntiin pitää kuitenkin olla maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupa, ja pyynti tulee tapahtua eettisesti, Metsästäjäliiton Kymen piirin toiminnanjohtaja Erkki Pentinniemi kertoo.

- Vieraslajit ovat vakava uhka linnustolle ja hankkeesta toivotaan lisäresursseja erityisesti minkin ja supikoiran aiheuttamien tuhojen torjuntaan lisätoimijoiden avulla. Luonto ja sen hyvinvointi on yhteinen asiamme. Hanke tarjoaa erityisesti myös nuorille mahdollisuuden oppia harrastamalla tuntemaan luontoa ja eläimiä luonnossa ja kouluttautumaan siten linnuston pesinnän ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen turvaajaksi, Pentinniemi toteaa.

Päivittyneen lainsäädännön myötä minkin ja supikoiran pyynnissä voidaan hyödyntää myös mökkiläisiä. Hankkeessa valmistellaan sähköistä ja painettua koulutus- ja neuvonta-aineistoa. Tarkoituksena on toisaalta saada mökkiläiset myös pyytämään apua paikallisilta metsästysseuroilta erityisesti supikoiran pyynnissä. Supikoiran pyyntiloukut pyytävät supikoiran elävänä. Hankkeessa luodaan maakunnalliset ja paikalliset verkostot avun löytämiseen loukkujen sijoittamiseksi ja pyynnin järjestämiseksi. Hankkeessa luodaan myös paikallisille metsästysseuroille ja alueen metsästäjille valmiudet tarjota apua mökkiläisille minkkien ja supikoirien pyytämiseen.

Kaakois--Suomess SML:n Kymen Piirin alueella hanke alkaa kahdella mökkirikkaalla paikkakunnalla: Uukuniemellä Parikkalassa ja Jaalassa Kouvolassa. Piirivastaavana toimii Erkki Pentinniemi 0400 636 611, sml.kymenpiiri(at)co.inet.fi. Aluevastaavana Jaalassa on Joni Hinkkuri: 0400 492 088, joni.hinkkuri(at)gmail.com. Aluevastaavana Uukuniemellä on Hannu Vuorikari 0400 454 614 email; hannu.vuorikari(at)gmail.com.

Kyseisten yhteyshenkilöiden kautta saa yhteyden lähimpään pyyntiavustajaan ja SML:n Kymen piirin kotisivuilta löytyvät yhteystiedot alueittain, joihin voi ottaa yhteyttä pyynnin ja pyyntivälineiden sijoittamisesta kohteisiin https://www.sml-kymenpiiri.fi/    https://www.luontoriskit.fi/

Pyyntivälineet ja muu materiaali valituilla alueilla on käytettävissä 1.9. 2021 alkaen. Välineistössä on panostettu erityisesti minkin osalta heti tappaviin rautoihin, joita ei tarvitse päivittäin tarkistaa kuten elävänä pyytävän välineen osalta laki velvoittaa.