Uusimmat

Iso-Ruhmaalla ja Pyhäjärven pohjoisosissa rantayleiskaavojen päivityksiä

Vuoden 2022 kaavoituskatsaus on valmistunut ja menossa teknisen lautakunnan käsittelyyn ensi tiistaina (14.12). Kaavoituskatsaus laaditaan vuosittain ja siinä esitellään Kouvolaa koskevia merkittäviä kaavoitushankkeita. Katsaus antaa kuntalaisille mahdollisuuden seurata kaupunkisuunnittelun etenemistä sekä ottaa kantaa ja osallistua heitä koskeviin kaavoitushankkeisiin. Vuoden 2022 kaavoituskatsaus sisältää seitsemän yleiskaavakohdetta ja 44 asemakaavakohdetta. Lisäksi katsauksessa kerrotaan

Lue lisää

Jaalan terveysasema jatkaa ainakin kevääseen asti, kriisipäivystys jatkuu kahdessa paikassa

Kymsoten hallitus päätti 2.12. esittää valtuustolle, että se hyväksyy Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2022 muutoksilla, että sosiaali- ja kriisipäivystyksen toiminta jatkuu maakunnassa kahdessa paikassa (Kouvola ja Kotka). Poistettiin toiminnan keskittämiseen liittyvä kirjaus. Jaalan ja Elimäen terveysasemien sekä Voikkaan hammashoitolan toimintaa tarkastellaan siinä vaiheessa, kun toiminta Ratamossa alkaa

Lue lisää

Jaalan Yrittäjiltä kannanotto venesatamasta

Jaalan Yrittäjät ry on lähettänyt Kouvolan kaupungille kannanoton Jaalan Kallioistenniemen venesatamasta. Yrittäjien mielestä satamaa pitää kehittää kaavoituksen sallimalla tavalla, jotta veneilijöitä saadaan poikkeamaan myös Jaalan kirkonkylälle. "Jaalan Yrittäjät ry on hallituksen kokouksessaan 17.11.2021 päättänyt lähettää Jaalan venesatamasta kannanoton Kouvolan kaupungille. Jaalan Kallioistenniemen venesataman kaavanmuutos on saanut lainvoiman 23.7.2020. Jaalan Kallioistentien asemakaavan ja asemakaavan

Lue lisää

STOP Kymsoten terveysasemien lakkauttamiselle

Eläkeliiton Kymenlaakson piirin jäsenistö on huolissaan Kymsoten suunnitelmasta lakkauttaa useita alueen terveysasemia. Monessa Kymenlaakson kunnassa haja-asutusalueilla ikärakenne painottuu yhä enemmän vanhuksiin. Erityisesti heille terveysaseman sijainti omalla paikkakunnalla on erittäin tärkeää. "Etäisyydet kyliltä muihin terveysasemiin ovat kohtuuttoman pitkiä. Julkinen liikenne on erittäin vähäistä ja satunnaista, eikä monellakaan vanhuksella ole käytössään omaa autoa. Taksikyyti

Lue lisää

Pentti Hietanen ja Kouvolan Soivat Kylät tuovat joulun iloa Jaalaan ja Valkealaan

Osa Ilon sanomaa -konsertin muusikoista: vas. Riikka Pelkonen, Harri Suikkanen, Karoliina Suikkanen, Niina Vainio, Simo Helkala, Pentti Hietanen ja Petri Ryynänen. Tämän piti toteutua jo viime jouluksi, vaan toisin kävi ja kirkkokonsertit jouduttiin peruuttamaan. Koronapassin myötä nyt odotetaan onnistumista ja harjoiteltu on täysin rinnoin. Ihan aaton kynnyksellä varaudutaan täyttämään kirkot

Lue lisää
ukkokerho

Ukkokerhon 15 v. kakkukahveilla

Jaalan Ukkokerho tarjosi yhteistyökumppaneilleen kakkukahvit Liikasenmäellä marraskuussa. Kerho on perustettu 2006 syksyllä joten 15 vuotta tiistaikokoontumisia on tullut täyteen. Ukkokerhon päätukijoita on ollut Jaalan nuorisoseura, muitakin yhteistyökumppaneita eri yhteisöistä on matkan varrella tullut mukaan kuten LC Jaala, kappeliseurakunta, Jaalan Yrittäjät, Jaalan kotiseutusäätiö, Kimolan Puu ja KRM Paavolainen. Ukkokerho on tehnyt

Lue lisää

Lämpölaitos ei savuta, lupaa KSS Lämpö – Naapurien kuulemiset menossa Jaalan pellettilämpölaitosta varten

Havainnekuva: One1, Lahti   KSS Lämmön Jaalaan suunnittelemasta pellettilämpölaitoksesta on menossa parhaillaan naapurien kuulemismenettely. Päätös asiasta valmistellaan kaupunkisuunnittelussa hakemusasiakirjojen pohjalta kuulemiskierroksen jälkeen. Viranhaltijapäätös (kaupunginarkkitehti) asiasta saataneen tammikuussa 2022. - Asiassa kuullaan rajanaapurien lisäksi myös joitakin muita naapureita. Lisäksi kuullaan maakuntamuseon, pelastuslaitoksen ja Ely-keskuksen kanta, yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen Kouvolan kaupungilta kertoo.

Lue lisää

Kimolan kulttuurimaisema on listattu valtakunnallisesti arvokkaaksi

Jaalasta löytyy kaksi valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Jo ennestään listalla on ollut Jaalan kirkonseudun kulttuurimaisema, nyt listalle pääsi myös Kimolan kulttuurimaisema. Kimolan kulttuurimaisema käsittää 1 410 ha, josta kosteikkoja ja avointa suota 33 ha, maatalousalueita 381 ha, metsiä sekä avoimia kankaita ja kalliomaita 742 ha, rakennettuja alueita 99 ha vesialueita 155

Lue lisää

Huhdasjärven syötävä metsäpuutarhapolku on Vuoden maisemateko Kymenlaaksossa

Huhdasjärven kylän sydämenä toimivan Kylätalon ympäristöön on talkoovoimin rakennettu ja kunnostettu syötävä metsäpuutarhapolku rauhaisine telttapaikkoineen. Polun varrella on myös lumoava jokilehto melontamahdollisuuksineen. Kylätalo on aikaisemmin toiminut kylän kouluna lähes sadan vuoden ajan. Nyt kylätaloa ylläpitää sen ylläpitoa varten perustettu, yleishyödyllinen Huhdasjärven Kyläosuuskunta. Maa- ja kotitalousnaiset valitsivat polun Vuoden maisemateoksi Kymenlaaksossa.

Lue lisää

JEV-säätiö jakoi yli 140 000 euroa – Paljakassa uusitaan Välijoen silta

Lampila Golfille myönnettiin apuraha väylien valaisemiseen.   Jaalan, Elimäen ja Valkealan säätiölle saapui 131 hakemusta vuonna 2021. Haettujen apurahojen määrä oli noin 300 000 euroa. Säätiön hallitus myönsi apurahoja 110 hakijalle 144 580 euroa. Koronaviruksesta johtuvien syiden vuoksi osa apurahan saajista on hakenut jatkoaikaa vuosien 2019 ja 2020 apurahojen käyttöön

Lue lisää